سوال مطرح شده :
موضوع :  سنگ آهن
توضیحات :  کجا دنبال سنگ آهن در استان اصفهان يا ساير نقاط کشور باشيم
نام کاربر :  سلطانى
پست الکترونیکی :  blue_star1190@yahoo.com
تاریخ درج :  شنبه 13 مرداد 1386  1:35
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سنگ آهن
توضیحات :  با سلام دوست گرامى شما در ابتدا نياز به مطالعه نقشه ها و گزارشات مربوط به استان داريد و پس از کسب اطلاعات پايه اى مى توانيد کاهاى اکتشافى را انجام دهيد گزارشاتى که در اين زمينه مى تواند شما را راهنمايى نمايد را مى توانيد در بخش کتابخانه سايت مشاهده فرماييد. همچنين همکاران در گروه اکتشافات فلزى نيز مى توانند در اين زمينه شما را راهنمايى نمايند.
تاریخ درج :  شنبه 13 مرداد 1386  2:42
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image