سوال مطرح شده :
موضوع :  برداشت نمونه از ترانشه
توضیحات :  در کانسارهاى فلزى همانند طلا؛ جهت برداشت نمونه از ترانشه در کشورهاى مدرن وپيشرفته اکتشافى از چه ابزار ووسايل اکتشافى استفاده مى کنند؟ و چگونه مى شود اين وسايل را خريدارى کرد؟
نام کاربر :  محمدرضا اميدوار اشکلک
پست الکترونیکی :  mro_gsi@yahoo.com
تاریخ درج :  شنبه 23 تیر 1386  1:4
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  برداشت
توضیحات : 


با سلامشما می توانید جهت کسب اطلاعات کامل با بخش اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی تماس حاصل فرمایید .  شماره تلفن گروه اکتشافات فلزی 64592332 و یا با گروه حفاری های اکتشافی می توانید ارتباط برقرار نمایید تا همکاران این بخش در این زمینه بتوانند شما را راهنمایی نمایند.

تاریخ درج :  شنبه 23 تیر 1386  1:55
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image