سوال مطرح شده :
موضوع :  در مورد پيرات
توضیحات :  در مرد پيرات (طلای ابلهان ) و ارزش اقتصادی آن اطلاعاتی در اختیار من قرار دهید .
نام کاربر :  سید سجاد غاضی
پست الکترونیکی :  hefaz_rayaneh@yahoo.com
تاریخ درج :  یکشنبه 19 فروردین 1386  3:38
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  درباره پيريت
توضیحات : 

طلای ابلهان يک واژه عمومى براى کانى پيريت که فلزى است که از نظر رنگ بسيار شبيه طلا است


پیریت یک کانی سولفیدی است که گسترش فراوانی در سطح زمین دارد. بلورهای زیبای آن در بعضی مناطق به راحتی یافت می شود. در درون سنگهای آذرین دیده میشود و در نهشتههای دگرگونی مجاورتی و همچنین در رگههای هیدروترمالی یافت میشود. در بسترهای گرمایی و در سنگهای رسوبی هم به صورت اولیه و هم ثانویه تشکیل میشود


عمدتاً به خاطر طلا و مسی که دارد استخراج میشود. به دلیل مقدار زیاد گوگردی که همراه دارد در کشورهایی که از نظر معادن اکسیدی آهن فقیر است، برای تولید آهن بکار میرود. مهمترین مصرف گوگرد تولید اسید سولفوریک و سولفات آهن است. در صنایع رنگرزی و ساختن جوهر از آن استفاده میشود.

تاریخ درج :  یکشنبه 19 فروردین 1386  3:51
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image