سوال مطرح شده :
موضوع :  کانی ولفنیت
توضیحات : 


    معمولا کانی ولفنیت در ایران در کدام کانسارها یافت می شود؟

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:43
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  مولیبدات سرب می باشد(PbMoO4)
توضیحات : 


این کانی در حقیقت مولیبدات سرب می باشد(PbMoO4) ودر ایران در کانسارهای سرب و روی بخصوص محور راور-بهاباد همانند معدن احمد آباد یافت می شود.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:44
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image