سوال مطرح شده :
موضوع :  clastic deposite(CD)
توضیحات : 


سلاملطفا در مورد ذخایر سرب وروی نوع clastic deposite(CD) ، توضیحاتی بدهید. سپاس

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:39
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ذخایر نوع SEDEX
توضیحات : 


سلاماین ذخایر همان ذخایر نوع SEDEXهستند که میزبان آنها عموما رسوبات کلاستیک(آواری) دانه ریز می باشد. بیشتر در حاشیه غیر فعال قاره ای و به مقدار کمتر در ریفت های داخل قاره ای مشاهده می شوند. ارتباط مستقیم با فعالیت های آذرین ندارند.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:40
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image