سوال مطرح شده :
موضوع :  ذخایر سرب و روی ایران
توضیحات : 


  ذخایر سرب و روی ایران عمدتا در کجا قرار دارند؟

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:36
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سرب و روی ایران
توضیحات : 


محور ملایر اصفهان و ایران مرکزی

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:37
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image