سوال مطرح شده :
موضوع :  ویژگی های عناصر نادر خاکی
توضیحات : 


سلام . لطفا در مورد ویژگی های عناصر نادر خاکی اطلاعاتی به من بدهید.ممنونم

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:31
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  عناصر نادر خاکی
توضیحات : 


سلام·         ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﻡ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺎﺩﺭ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.·         این گروه به خوبی در جدول تناوبی جور نمی شود بنابراین به صورت مجزا از گروههای اصلی و واسطه دیده می شوند .·         ظرفیت این عناصر 3 می باشد . حالتهای اکسیدان 2 ممکن است بوسیله Eu و 4 بوسیله Ce نشان داده شود.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:32
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image